Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vekket av rumlelinjer. Rapporter av førere som har sovnet bak rattet.

Woken by rumble strips. Reports from drivers who have fallen asleep at the wheel.

Forfattere: Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1094/2010
ISBN: 978-82-480-1137-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1136-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rumlelinjer anses som tiltak for å forebygge trøtthetsulykker. Selv om det er dokumentert at rumlelinjer reduserer ulykkesrisikoen, er det ikke vist tidligere i hvilken grad dette gjelder trøtthetsrelaterte ulykker. Et utvalg på 2567 forsikringstakere i Gjensidige forsikring ble spurt om de hadde sovnet bak rattet noen gang. 26 % svarte bekreftende på dette. Disse ble så spurt om rumlelinjer hadde betydning for konsekvensene av hendelsen. Vår analyse viser at rumlelinjer påvirker konsekvensene av sovning bak rattet. Blant annet viste det seg at færre tilfeller av sovning endte opp med utforkjøring der rumlelinjer fantes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger