Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008. Status og tendenser

Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008. Status og tendenser

Forfattere: Ross Owen Phillips, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1023/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0986-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver en undersøkelse gjennomført i 2008 for å vurdere holdninger, kunnskap og atferd relatert til trafikksikkerhet, og sammenligner resultatene med undersøkelser foretatt siden 1998. Vi ser en stadig økning i selvrapportert sykkelhjembruk, et vedvarende høyt nivå av andel som sier de kjører over fartsgrensene, reduserte positive holdninger mot lavere fartsgrenser, og en økning i positive holdninger for det eksisterende promillenivået på 0,2. I tillegg drøftes forskjeller i forhold til alder, kjønn, region, utdannelse, inntekt og kjørelengde. Hensikten med undersøkelsen er å gi innblikk i trafikantens mentalitet og atferd for bedre å utforme trafikksikkerhetstiltak framover.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger