Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsrelaterte ulykker i veg-, sjø- og lufttransport: forekomst og risikofaktorer

Work related accidents in road sea and air transport: prevalence and risk factors

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips, Beate Elvebakk, Rolf Johan Bye, Stian Antonsen
Rapportnr: 1428/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1653-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Studien kartlegger forekomsten av arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikk, sjøfart og luftfart (lett innlandshelikopter) og undersøker risikofaktorer knyttet til disse ulykkene, spesielt arbeidsrelaterte risikofaktorer. Et konservativt anslag antyder at mer enn 1000 mennesker årlig skades i arbeid på norske veger, og at rundt førti present av vegtrafikkulykker er arbeidsrelaterte. Gjennomsnittlig omkom årlig 15 personer, mens 424 mennesker ble skadd på norske skip (2004-13). For innlandshelikopter omkom to personer i gjennomsnitt per år, og selv om tallet er lavt sammenlignet med de andre sektorene, gjenspeiler det en høy ulykkesrisiko sammenlignet med annen luftfart. Risikoatferd, manglende sikkerhetsutstyr, trøtthet (fatigue)/stress og utilstrekkelige sikkerhetsstyringssystemer var felles risikofaktorer for sektorene. Analysene våre indikerer også at rammebetingelser påvirker transportsikkerheten, og at de eksisterende databasene om arbeidsrelaterte ulykker og risikofaktorer er utilstrekkelige.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger