Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Systemer for styring av trafikksikkerhet i transportbedrifter. Hva må til for bredere implementering?

Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations

Forfattere: Ross Owen Phillips, Tor-Olav Nævestad, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 1664/2018
ISBN: 978-82-480-2186-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2185-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

En bred implementering av styringssystemer for trafikksikkerhet (STS) i organisasjoner kan bidra til økt vegsikkerhet både for ansatte og andre trafikanter. Den foreliggende studien ser på effekten av STS, i hvilken grad de er implementert, og hvilke faktorer spiller sammen og begrenser implementering av STS. Rapporten beskriver tiltak som kan bidra til at flere organisasjoner implementerer STS. Studien bruker en sosioteknisk tilnærming, og er basert på litteraturgjennomgang og intervjuer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger