Du er her

  • > Ansatte
  • > Jordbakke, Guri Natalie

Guri Natalie Jordbakke

Master i samfunnsøkonomi
Stilling Forsker
E-post gnj@toi.no
Direkte telefon 41 47 76 04
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
Logistikk og innovasjon
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger