Du er her

  • > Ansatte
  • > Jordbakke, Guri Natalie

Guri Natalie Jordbakke

Master i samfunnsøkonomi
Stilling Forsker
E-post gnj@toi.no
Direkte telefon 41 47 76 04
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
Logistikk og innovasjon
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger