Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kvalitetssäkring av Nya svenska offentliga nödnetet, Rakel andra generationen

Quality Assurance of the New Swedish Public Emergency Network, Rakel G2

Forfattere: Rasmus Bøgh Holmen, Harald Wium Lie, Inge Mossige, Amund Kvalbein, Anders Ågotnes, Espen Sørli, Guri Natalie Jordbakke, Jostein Tvedt, Lars Juvik, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1972/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1422-5
Språk: English
Vedlegg Sammanfattning, pdf
Hele rapporten, pdf, kun på engelsk
Summary, pdf

I den här undersökande rapporten så har vi kvalitetsgranskat projektet för det nya svenska räddningstjänsts- och katastrofskyddsnätverket (PPDR-nätverket) Rakel generation två (Rakel G2). Rakel G2 planeras som ett hybridnätverk där ett statligt ägt kärnnät är sammankopplat till en eller flera kommersiella mobila nätverk genom ett så kallat multi-operatörs kärnnät (multi-operator core network, MOCN). Det nya 5G baserade nätverket kommer tillhandahålla datatjänster, inklusive video i tillägg till push-to-talk (PTT) och meddelandetjänster. Nyckelanvändare kommer att vara ambulans, brandförsvar, sjöräddningstjänst och polis. Vårt uppdrag är att utföra en ex-ante utvärdering av beslutsunderlag för nästa fas i infrastrukturprojektet, genom antagna metoder från det norska kvalitets¬granskningssystemet för stora statliga upphandlingar. Kvalitetsgranskningen inkluderar analys av projektkostnad och en osäkerhetsanalys samt kvalitetsgranskning av projekt¬förbered¬elserna och även en analys av effekter externa till infrastrukturen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger