Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av faktorer for aktiv transport – infrastruktur og helse. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2020

Verdsetting av faktorer for aktiv transport – infrastruktur og helse. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2020

Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Guri Natalie Jordbakke, Hanne Beate Sundfør
Rapportnr: 1842/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2379-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten viser resultatene og dokumenterer analysene for verdsetting av faktorer tilknyttet sykling og gange for transport. Vi har estimert reisetidsverdsettinger for ulike infrastrukturtyper, som kan reflektere variasjon i opplevd komfort og trygghet for syklende og gående. Her ble også eliminering av kryss med veg/gate verdsatt, og vi har estimert betalingsvilligheten for ulike kryssombygginger. Individenes verdsetting av helseeffekten og hvordan denne påvirker reisetidsverdsettingen er også blitt estimert. For helseverdsettingen er det prøvd ut flere innovative tilnærminger. I tillegg har et par grupper av transportbrukere besvart surveyer før- og etter utbygging/oppgradering av gang-sykkelinfrastruktur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger