Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Teknologisk modenhetsnivå og forventet markedsintroduksjon for tunge kjøretøy

Technological maturity level and market introduction timeline of zero-emission heavy-duty vehicles

Forfattere: Guri Natalie Jordbakke, Astrid Helene Amundsen, Ingrid Sundvor, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1655/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2172-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Mens innfasingen av batterielektriske personbiler og busser skyter fart i det norske markedet, gjelder det samme ikke for varebiler og lastebiler. Dette skyldes kostnadsmessige barrierer, men også at tilbudet av denne typen kjøretøy enten er mangelfullt eller ikke-eksisterende i det kommersielle markedet dag. Når det gjelder kjøretøy med hydrogen-brenselcelleteknologi, er dette et mer umodent marked enn for batterielektriske kjøretøy, men også for disse kjøretøyene er tilbudet bedre for personbiler og busser enn for varebiler og lastebiler. I denne rapporten gis en gjennomgang av teknologisk modenhetsnivå og forventet markedsintroduksjon for varebiler, busser og lastebiler med nullutslippsteknologi, samt tilhørende infrastruktur for fylling og lading.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger