Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Teknologisk modenhetsnivå og forventet markedsintroduksjon for tunge kjøretøy

Technological maturity level and market introduction timeline of zero-emission heavy-duty vehicles

Forfattere: Guri Natalie Jordbakke, Astrid Helene Amundsen, Ingrid Sundvor, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1655/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2172-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Mens innfasingen av batterielektriske personbiler og busser skyter fart i det norske markedet, gjelder det samme ikke for varebiler og lastebiler. Dette skyldes kostnadsmessige barrierer, men også at tilbudet av denne typen kjøretøy enten er mangelfullt eller ikke-eksisterende i det kommersielle markedet dag. Når det gjelder kjøretøy med hydrogen-brenselcelleteknologi, er dette et mer umodent marked enn for batterielektriske kjøretøy, men også for disse kjøretøyene er tilbudet bedre for personbiler og busser enn for varebiler og lastebiler. I denne rapporten gis en gjennomgang av teknologisk modenhetsnivå og forventet markedsintroduksjon for varebiler, busser og lastebiler med nullutslippsteknologi, samt tilhørende infrastruktur for fylling og lading.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger