Du er her

Erik Figenbaum

Siv.ing.
Stilling Forskningsleder
E-post efi@toi.no
Direkte telefon 90 57 33 98
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Transportteknologi og miljø
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger