Du er her

E-vehicle policies and incentives - assessment and recommendations

Forfattere: Nils Fearnley, Paul Pfaffenbichler, Erik Figenbaum, Reinhard Jellinek
Rapportnr: 1421/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1644-1
Språk: English
Vedlegg Summary
Full report

Rapporten beskriver insentiver for elektromobilitet i Europa. En dynamisk modell for bilhold og fremdriftsteknologi, SERAPIS, er videreutviklet og benyttes som grunnlag for å analysere elbilinsentiver og deres konsekvenser for elbilandeler, offentlige inntekter, miljø, mv. for Norge og Østerrike. En scenarioanalyse understreker betydningen av tilbudssiden og teknologiutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger