Du er her

E-vehicle policies and incentives - assessment and recommendations

Forfattere: Nils Fearnley, Paul Pfaffenbichler, Erik Figenbaum, Reinhard Jellinek
Rapportnr: 1421/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1644-1
Språk: English
Vedlegg Summary
Full report

Rapporten beskriver insentiver for elektromobilitet i Europa. En dynamisk modell for bilhold og fremdriftsteknologi, SERAPIS, er videreutviklet og benyttes som grunnlag for å analysere elbilinsentiver og deres konsekvenser for elbilandeler, offentlige inntekter, miljø, mv. for Norge og Østerrike. En scenarioanalyse understreker betydningen av tilbudssiden og teknologiutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger