Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lærdommer fra brukere av elbiler og ladbare hybridbiler – Resultater fra en spørreundersøkelse blant bileiere

Learning from Norwegian Battery Electric and Plug-in Hybrid Vehicle users – Results from a survey of vehicle owners

Forfattere: Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1492/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1718-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

En spørreundersøkelse ble gjennomført blant bileiere, for å finne ut hvem elbil- og ladbar hybridbileiere er, hvordan bilene brukes, hvorfor de kjøpes, hvordan teknologien vurderes, og sammenlignet med forbrenningsmotorbileiere. Elbileiere er yngre, har flere barn og biler, høyere yrkesdeltagelse og lengre jobbreisevei enn de andre nokså like gruppene. Ladbare hybridbiler og elbiler konkurrerer pga. insentivstrukturen ikke om samme kunder. Elbilene brukes mest totalt og hverdagsturer, minst på ferieturer. Bilene lades hjemme, til dels på arbeid og sjelden ellers. Elbileierne klarer hverdagen bra, 83% har aldri droppet en reise, kun 6% har avbrutt. Droppede og avbrutte reiser kan halveres med bedre ladeinfrastruktur. Ladbare hybridbiler kjøres gjennomsnittlig 55% i «elmodus», 63% på arbeidsreiser, og kjøperne motiveres i hovedsak av sparte kostnader og miljø. Elbileiere motiveres i tillegg av insentiver som gratis bomring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger