Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Competitive Electric Town Transport. Hovedresultater fra COMPETT – et Electromobility+ prosjektt

Competitive Electric Town Transport. Main results from COMPETT – and Electromobility+ project

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Erik Figenbaum
Rapportnr: 1422/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1196-5
Språk: English
Vedlegg Summary
Full report

Forskningsmålet til COMPETT var a forstå: «hvordan elbiler kan tas i bruk i større grad». Prosjektet undersøkte elbilmarkedet, bilkjøreres reisemønstre, bilkostnader, virkninger av insentiver, gjennomførte “case” studier i Norge og Østerrike, målte elbiler støyegenskaper og utviklet beregningsmodellen SERAPIS. Faktorer som påvirker elbilsalget er bilkjøperes holdninger og kunnskap om elbiler, elbilenes praktiske egenskaper og relative fordeler, politikk og insentiver. Barrierer er kostnader, rekkevidde, kjennskap til elbiler, tilgjengelighet av ladeinfrastruktur og ladetid. Mesteparten av daglige reiser kan gjennomføres med elbiler og husholdninger med mer enn en bil og bilflåter tar dem enkelt i bruk. De fleste eiere lader bilene hjemme. Tiltak for gjøre elbiler mer kjent er essensielt i starten av spredning av elbiler. Insentiver kan øke salget når de implementeres som et stabilt rammeverk, men kan også bli en byrde for offentlige budsjetter. Smart politkkutforming kan redusere den byrden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger