Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lademarkedet – Komplekst og dysfunksjonelt eller fremtidsrettet? Hvordan fungerer det egentlig?

Lademarkedet – Komplekst og dysfunksjonelt eller fremtidsrettet? Hvordan fungerer det egentlig?

Forfattere: Erik Figenbaum, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1867/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1910-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Policy Brief
Summary

Elbilmarkedet og økosystemet rundt har hatt en formidabel vekst det siste tiåret, men markedet for elbillading (utenom hjemmelading) er preget av lav lønnsomhet og dårlige brukeropplevelser. I denne rapporten finner vi at aktørene hver for seg kan ha lovende og gode forretningsmodeller for sin virksomhet, mens summen av aktørenes virksomhet har skapt ett lite brukervennlig totaltilbud. Brukerne trenger inntil 20 Apper og møter 13 ulike betalingssystemer hvis de ønsker tilgang til all ladeinfrastruktur i Norge. Den vanligste betalingsformen, bankkort, er bare tilgjengelig noen få steder. En hovedutfordring er at noen av de største aktørene ikke støtter roaming, som kan gjøre lading enklere på tvers av aktører. De ønsker å videreutvikle ett eksklusivt tilbud til egne kunder og mener det gir bedre inntjening. Mindre aktører ser derimot på roaming som en mulighet til å øke bruken av laderne. Scenariene viser at systemet kan forbedres gjennom regulering, konsolidering, økt bilprodusent kontroll, nettverk som integrerer ladere til et komplett tilbud eller hvis teknologigiganter kommer inn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger