Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fra markedsopptak til vraking. Li-Ion batteriers vei gjennom vegtransportsektoren

From market penetration to vehicle scrappage. The movement of Li-Ion batteries through the Norwegian Transport Sector

Forfattere: Erik Figenbaum, Rebecca Jayne Thorne, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben Pinchasik, Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1756/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1294-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Policy Brief
Summary

Denne rapporten analyserer mulighetene for å nå kjøretøymålene i Nasjonal Transportplan om at det bare skal selges nullutslipps kjøretøy i personbil, lette varebiler og bybuss segmentene i 2025, og bare selges nullutslipps tunge varebiler og henholdvis 50% og 75% nullutslipps lastebiler og langdistansebusser i 2030. Kraftige virkemidler vil bli nødvendig. Personbilmålet er mest krevende pga. stor variasjon i brukerpreferanser. Varebil- og bussmålene for 2025 ser krevende ut, men kan være oppnåelige da kommende kjøretøymodeller i stor grad matcher behovene. Målet for tunge varebiler i 2030 vil trolig kunne oppnås da de ligger 5 år etter utviklingen til de lette. Målene for lastebiler og langdistansebusser er mer usikre da nullutslippsvarianter av slike kjøretøy ikke finnes i serieproduksjon enda. I disse segmentene kan hydrogen få en viktig rolle. Utviklingen i salget av elpersonbiler vil medføre ett estimert behov for å resirkulere 0.6 GWh Li-Ion batterier i 2025 og 2.2 GWh i 2030.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger