Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Eksperimentell uttesting av ladbare hybridbiler. CO2-utslipp, energiforbruk og lokal luftforurensning.

Experimental testing of Plug-in Hybrid vehicles. CO2-emission, energy consumption and local pollution

Forfattere: Erik Figenbaum, Christian Weber
Rapportnr: 1539/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1818-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

To ladbare hybridbiler ble testet i et avgass-laboratorium ved 23°C og ved -7°C, i en rekke ulike kjøresykluser og brukervalgbare kjøremoduser, for å avdekke CO2-utslipp, energiforbruk og utslipp av lokalt forurensende avgasser. Resultatene ble sammenlignet med måleresultater fra bensin- og dieselversjoner av de samme bilene for å kunne estimere de gjennomsnittlige potensielle utslippsreduksjonene som kan oppnås gjennom ett års kjøring. Hovedresultatet er at ladbare hybridbiler med en rekkevidde i E-modus kan gi en CO2-utslippsreduksjon på ca. 30%, mens 50 km rekkevidde kan gi 50% reduksjon, uten at gjennomsnittlig lokalt forurensende avgassutslipp overskrider grenseverdiene i avgassbestemmelsene. Lokalt forurensende utslipp kan imidlertid være forhøyet i enkelte spesifikke situasjoner slik som i kaldt klima, med utladet batteri og høy belastning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger