Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elbil brukererfaringer i et marked under modningJar

Battery electric vehicle user experiences in Norway’s maturing market

Forfattere: Erik Figenbaum, Susanne Nordbakke
Rapportnr: 1719/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2261-9
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Elbilbrukerne blir stadig likere gjennomsnittsbilisten når det gjelder socio-demografiske karakteristika og bruksadferd, i henhold til en spørreundersøkelse gjennomført i Juni 2018 blant elbileiere. Denne utviklingen har blitt fremskyndet av bedre modeller med lenger rekkevidde, utbyggingen av et sammenhengende nettverk av hurtigladere som har muliggjort både langturer og bekymringsløs nærtransport. Kunnskapen om elbiler har også spredt seg ytterligere i befolkningen og en enda høyere andel elbilister sa de vil kjøpe en elbil igjen enn det elbileiere svarte i en tilsvarende undersøkelse i 2016. Også bensinbileierne er blitt mer positive til å kjøpe elbiler. De norske insentivene har medført at elbiler er lønnsomme å kjøpe og eie og har en lav marginal brukskostnad. Den lave brukskostnaden kan potensielt lede til økt trafikk, men denne potensielle effekten har så langt vært begrenset ut fra resultatene i 2018 og 2016 spørreundersøkelsene. Enda færre brukere har hatt utfordringer med bruk av elbilene enn i 2016.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger