Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Strategier for bærekraftig transport blant Norske håndverks -og servicebedrifter

Pathways to Sustainable Transport among Norwegian Crafts and Service Workers

Forfattere: Tom Erik Julsrud, Erik Figenbaum, Susanne Nordbakke, Jon Martin Denstadli, Hans Tilset, Per Morten Schiefloe
Rapportnr: 1503/2016
ISBN: 978-82-480-1776-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1316-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten fremlegger resultater fra en studie av norske håndverk -og service bedrifter (H&S) som har tatt i bruk av elektriske kjøretøy og mobilstyringsapplikasjoner (MA). Sistnevnte påvirker i stor grad virksomhetenes kjøremønster, men potensialet for å redusere reiseomfanget er usikkert. Andelen H&S virksomheter som har tatt i bruk el-biler er så langt begrenset, men det er sterk interesse for å ta dette i bruk i større skala. Analyser av kjøremønster blant et utvalg H&S-bedrifter viser 37 % av kjøretøyene relativt lett kan erstattes av el-biler, noe som tilsier 13% av det totale transportarbeidet. En økning i rekkevidden for el-biler med 50%, eller ladning i løpet av dagen, vil hver for seg kunne øke antall utskiftbare kjøretøyer til 64%. Dette vil i så fall resulterer i 41% reduksjon i utslipp av klimagasser fra hele H&S sektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger