Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lading for fremtiden – Analyse av bruk av hurtigladere

Charging into the future – Analysis of fast charger usage

Forfattere: Erik Figenbaum
Rapportnr: 1682/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2214-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Hurtiglading gjør at elbiler kan kjøres flere km. Elbiler fikk i gjennomsnitt i 2017 ca. 4-6% av energien de bruker fra hurtigladere. Rekkevidden ble forlenget tilsvarende. Gjennomsnittlig ladeeffekt var i 2017 30,5 kW, ladetiden var 20,3 min. og det ble hurtigladet i gjennomsnitt 9,6 kWh energi. Ladetid og energi ladet følger en normaldistribusjon rundt disse verdiene. Ladeeffekten har en avvikende fordeling da mange opplever en lav ladeeffekt pga. klimaforhold og batteri- og biltekniske begrensninger. 98% av de som hurtiglader på en dag gjør det en gang, rundt 2% gjør det flere ganger. Sistnevnte er sannsynligvis på langtur med bilen. Den lave ladeeffekten kan lede til ladekøer og et behov for flere ladere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger