Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lading for fremtiden – Analyse av bruk av hurtigladere

Charging into the future – Analysis of fast charger usage

Forfattere: Erik Figenbaum
Rapportnr: 1682/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2214-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Hurtiglading gjør at elbiler kan kjøres flere km. Elbiler fikk i gjennomsnitt i 2017 ca. 4-6% av energien de bruker fra hurtigladere. Rekkevidden ble forlenget tilsvarende. Gjennomsnittlig ladeeffekt var i 2017 30,5 kW, ladetiden var 20,3 min. og det ble hurtigladet i gjennomsnitt 9,6 kWh energi. Ladetid og energi ladet følger en normaldistribusjon rundt disse verdiene. Ladeeffekten har en avvikende fordeling da mange opplever en lav ladeeffekt pga. klimaforhold og batteri- og biltekniske begrensninger. 98% av de som hurtiglader på en dag gjør det en gang, rundt 2% gjør det flere ganger. Sistnevnte er sannsynligvis på langtur med bilen. Den lave ladeeffekten kan lede til ladekøer og et behov for flere ladere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger