Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Veier til elektromobilitet – perspektiver basert på norske erfaringer

Pathways to electromobility – perspectives based on Norwegian experiences

Forfattere: Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1420/2015
ISBN: 978-82-480-1645-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1643-4
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer to analyser av den norske elbilhistorien. Den første bruker et fler-nivå perspektiv (MLP) for å se på hvordan samspillet mellom hendelser i og mellom nisje-, regime- og landskapsnivåene formet den norske elbilpolitikken og ledet til verdens raskeste diffusjon av elbiler. Den andre ser på brukernes kjøp og tilnærming fra et sosio-teknisk perspektiv. Et langsiktig, tydelig og stabilt politisk rammeverk etablert bit for bit og med evne til opprettholde stabilitet og fokus over lengre tidsperioder, synes å være gode veier til suksess. Elbilenes kvaliteter, insentiver som gir brukerne relative fordeler framfor andre biler og økt tilgang på elbiler har vært effektiv diffusjonsmekanismer. Prosessen startet i byregionene, men elbiler selges nå over hele landet. Bedre teknologi som gir lengre rekkevidde og lavere priser vil trolig gjøre det lettere for andre land å velge blant de mange insentiver som er testet ut i Norge og å utvikle egne tiltakspakker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger