Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Status for elektromobilitet i Norge; Lange reiser - den siste barrieren for videre ekspansjon

Electromobility status in Norway; Mastering long distances - the last hurdle to mass adoption

Forfattere: Erik Figenbaum
Rapportnr: 1627/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2135-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Elbiler hadde en markedsandel på 20% og nådde en andel av bilflåten på 5,1% i 2017. Denne imponerende utviklingen er resultatet av en elbilpolitikk som har vært stabil over lang tid, men er ikke på langt nær nok til å nå Stortingets mål om at bare nullutslippsbiler skal selges fra 2025. Fram til 2018 har flerbilshusholdninger tatt i bruk elbiler til lokaltransport. Skal 2025 målet nås må også enbilshusholdningene ta i bruk elbiler, det vil si at elbiler må kunne erstatte all bilbruk. En flom av nye modeller som kommer på markedet vil gjøre dette enklere, men langdistansekjøring vil være en stor barriere. Det er ikke sikkert at ladeinfrastrukturen kan bygges ut til å dekke ladebehovene på store utfartsdager fullt ut. Elbilkjøpere vil stå overfor en avveining mellom spart tid og kostnader i hverdagen og økt tidsbruk og ladekøer på lengre reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger