Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1855/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2397-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mens batterielektriske personbiler nå utgjør majoriteten av nybilomsetningen ligger de elektriske varebilene ca 5 år etter i utviklingen, spesielt gjelder dette for tunge varebiler. Elektrifisering av lastebiltransport er fortsatt i en tidlig fase, men etter at de første serieproduserte bilene ble introdusert på markedet i juni 2020 har antall registrerte elektriske lastebiler skutt fart og utgjorde 75 biler i august 2021. Denne rapporten gir en gjennomgang av markeds og teknologisk status for nullutslipps varebiler, lastebiler og busser, samt situasjonen også for biogass og biodiesel. Det presenteres også kostnadsberegninger av totale eierskapskostnader for ulike fremdriftsteknologier for lastebiltransport. Dessuten oppsummeres brukererfaringer fra de første serieproduserte el-lastebilene. Tilbakemeldingen er at med noen tilpasninger i driftsopplegg kan mye av lokal og regional transport opereres med dagens kjøretøyteknologi, men et effektivt driftsopplegg forutsetter tilgang til hurtigladere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger