Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvem velger elbil? Kjennetegn ved norske elbileiere 2011-2017

Who goes electric? Characteristics of electric car ownership in Norway 2011-2017

Forfattere: Elisabeth Fevang, Erik Figenbaum, Lasse Fridstrøm, Askill Harkjerr Halse, Karen Evelyn Hauge, Bjørn Gjerde Johansen, Oddbjørn Raaum
Rapportnr: 1780/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2299-2
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten beskriver kjennetegn ved alle norske elbileiere og øvrige bileiere ved hjelp av sammenkoblete norske registerdata for personer og husholdninger i perioden 2011-2017. Det er første gang denne typen data har blitt brukt i et forskningsprosjekt om elbiler og politikk for å stimulere til kjøp/bruk av elbil. Vi finner at elbileiere oftere er familier med barn i sentrale strøk og de har høyere inntekt og utdanning enn andre bileiere. De som må betale bompenger på vei til jobb, har også oftere elbil. Eiere av elbil har samtidig blitt mer lik andre bileiere over tid. Elbilkjøpere som eier en bil fra før er mer tilbøyelige enn andre bilkjøpere til å beholde den gamle bilen, men også denne forskjellen har blitt mindre over tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger