Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Brukererfaringer fra de første serieproduserte el-lastebilene – Intervjuer i 2021 av de første norske brukerne

User experiences from the first series-produced battery-electric trucks - Interviews in 2021 with the first Norwegian users

Forfattere: Daniel Ruben Pinchasik, Inger Beate Hovi, Erik Figenbaum
Rapportnr: 1908/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1964-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten (kun på engelsk)
Summary

Mens batterielektriske personbiler nå utgjør majoriteten av nybilomsetningen i Norge og markedsandelen til batterielektriske varebiler øker raskt, ligger elektrifisering av lastebiltransport fortsatt etter i utviklingen. Etter at de første serieproduserte batterielektriske lastebiler ble introdusert på markedet i juni 2020 har innfasingen skutt mer fart, med 75 registrerte lastebiler per august 2021 og 231 ved inngangen av august 2022. Denne rapporten oppsummerer de første brukererfaringer med relevans for videre innfasing av batterielektriske lastebiler, basert på intervjuer som ble gjennomført fram til sommeren 2021. Tilbakemeldingene tyder på at investeringer i batterielektriske lastebiler i stor grad har vært strategiske valg og har vært påvirket av modelltilgjengelighet, og som inntil nylig har vært svært begrenset. Med noen tilpasninger i driftsopplegg kan mye av lokal og regional transport opereres med eksisterende batterielektrisk kjøretøyteknologi. Brukererfaringer har hovedsakelig vært positive, med noen unntak og spesifikke forbedringsområder. Effektiv drift og innfasing i større skala krever tilgang til hurtigladere, økt rekkevidde, hengerfeste og stabile, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger