Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Framtidig elektromobilitet i Norge – Aktørenes perspektiver

The future of electromobility in Norway – some stakeholder perspectives

Forfattere: Terje Assum, Marika Kolbenstvedt, Erik Figenbaum
Rapportnr: 1385/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1602-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Intervjuer og møter med representanter for myndigheter, bilbransjen og organisasjoner innen elektromobilitet i Norge viser at aktørene er optimistiske til framtida for elektromobilitet, gitt at insentivene for elektriske biler opprettholdes. Nesten alle er positive til den offisielle politikken, å redusere gjennomsnittlig utslipp av klimagasser, der målet i 2020 er 85g/km, ved å øke antall elektriske biler. Aktørene innser likevel at det trengs flere virkemidler for å nå miljø- og klimamål, og at insentivene må trappes ned eller legges om på sikt. Særlig viktig nå er flere ladestasjoner for boliger uten privat parkering og hurtiglading langs hovedveiene mellom de største byene. Aktørenes vurderinger stemmer godt overens med brukernes, slik disse er fremkommet i andre studier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger