Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elbiler - miljømessige, økonomiske og praktiske kjennetegn - vurdert av eksisterende og potensielle brukere

Electric Vehicles – environmental, economic and practical aspects. As seen by current and potential users

Forfattere: Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt, Beate Elvebakk
Rapportnr: 1329/2014
ISBN: 978-82-480-1556-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1537-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

En spørreundersøkelse blant 1 721 eiere av elektriske biler viser at de ikke ser store ulemper ved bilen, at husholdninger som bare har elbil er en voksende gruppe og at de aller fleste vil kjøpe elbil også neste gang. Elbilene brukes til daglige reiser, spesielt til arbeid, og den årlige kjørelengden for elbiler er lik kjørelengden for tradisjonelle biler. En elbil erstatter oftest en vanlig bensin/dieselbil. De som kjøper bilen som tilleggsbil kjører mer etter anskaffelsen enn de som bytter bil. De fleste elbileierne har høy inntekt, bor i store husholdninger i eller i nærheten av byer, og ligner i disse henseendene på andre flerbileiere. De verdsetter de økonomiske fordelene, miljøfordelene og at bilene fyller deres transportbehov. Media og sosiale nettverk ser ut til å være de viktigste kanalene for spredning av kunnskap om elibiler. En parallell undersøkelse blant 2 241 vanlige bileiere viser at en tredjedel vil vurdere elbil ved neste bilkjøp. Elbilenes markedsandel vil trolig fortsette å vokse dersom insentivene opprettholdes. En strategi for tilpasning og justering av virkemiddelbruken kan bli nødvendig for å håndtere eventuell uønskede økonomiske eller miljømessige effekter av økt elbilbruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger