Du er her

  • > Publikasjoner
  • > 360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy

360 graders analyse av potensialet for nullutslippskjøretøy

Forfattere: Erik Figenbaum, Inga Margrete Ydersbond, Astrid Helene Amundsen, Daniel Ruben Pinchasik, Rebecca Jayne Thorne, Lasse Fridstrøm, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1744/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2293-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten analyserer mulighetene og betingelsene for å nå kjøretøymålene i Nasjonal Transportplan om at det bare skal selges nullutslipps kjøretøy i personbil, lette varebiler og bybuss segmentene i 2025, og bare selges nullutslipps tunge varebiler og henholdvis 50% og 75% nullutslipps lastebiler og langdistansebusser i 2030. Personbilmålet for 2025 er mest krevende å nå pga. variasjonen i brukerpreferanser, slik at kraftige virkemidler vil bli nødvendig. Varebil og bussmålene for 2025 ser krevende men oppnåelige ut ettersom egenskapene til kommende kjøretøymodeller i stor grad vil matche behovene, men det vil kreve flere og effektive virkemidler. Målet for tunge varebiler i 2030 vil trolig kunne oppnås da teknologien til disse ligger 5 år bak de lette varebilene. Målene for lastebiler og langdistansebusser for 2030 er langt mer usikre da nullutslippsvarianter av slike kjøretøy ikke finnes i ordinær serieproduksjon enda. I disse segmentene kan hydrogen få en viktig rolle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger