Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Videreutvikling av markedspotensialmodell for Oslo og Akershus (MPM23 v2.0)

Videreutvikling av markedspotensialmodell for Oslo og Akershus (MPM23 v2.0)

Forfattere: Stefan Flügel, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 1596/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2089-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten dokumenterer videreutvikling av MPM23. Versjon 2.0 er basert på 47762 observerte reiser innenfor Oslo og Akershus fra reisevaneundersøkelsen, Ruter MIS. Modellen beregner markedsandeler i referanse- og tiltaksscenario for 11 ulike transportmidler/kombinasjoner av transportmidler basert på en nested logitmodell. For alternativer innenfor kollektivtransport skilles det i Versjon 2.0 mellom reiser med periodekort og med enkeltbillett. En annen forbedring er at brukerne kan spesifisere tiltak ulikt for rush og ikke-rush perioden. Den geografiske inndelingen er forbedret og består nå av 72 ulike storsonerelasjoner. Brukerne kan videre velge mellom 2 ulike sett av parametere, hvorav ett sett impliserer tilpassete tidsverdier for ombordtid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger