Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Variabilitetsanalyse av transporttid og etterspørsel i godstransport

Variabilitetsanalyse av transporttid og etterspørsel i godstransport

Forfattere: Inger Beate Hovi, Guri Natalie Jordbakke, Daniel Ruben Pinchasik, Marit Killi, Eirik Auråen
Rapportnr: 1644/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2160-5
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Sammendrag

I denne rapporten dokumenteres arbeid med å forsøke å kvantifisere usikkerhet i hhv. etterspørsel etter transport og transporttid for ulike transportmodi, samt for nærdistribusjon og hhv. innenriks og utenriks langtransport. Arbeidet viser at det er vanskelig å utføre konsistente analyser mellom transportmidlene, da ulik organisering av de ulike transportformene bidrar til at det er ulik grad av informasjon tilgjengelig. F eks er det for jernbane konkrete rutetider, mens det for sjøtransport er rutedager og lastebiltransport ikke er konkrete avgangstidspunkt, men at man tilpasser avgangene til når kunden har behov for transport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger