Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bedrifters verdsetting av raskere og mer pålitelig transport. Den norske verdsettingsstudien for godstransport 2018

Bedrifters verdsetting av raskere og mer pålitelig transport. Den norske verdsettingsstudien for godstransport 2018

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Christian S. Mjøsund, Marit Killi, Stefan Flügel, Guri Natalie Jordbakke, Inger Beate Hovi, Marco Kouwenhoven, Gerard de Jong
Rapportnr: 1680/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2209-1
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Verdien av spart transporttid («tidsverdien») i godstransport varierer betydelig mellom ulike varegrupper, noe som er viktig å ta hensyn til når en beregner samfunnsøkonomisk nytte av samferdelstiltak som kommer godstransporten til gode. Vi har gjennomført en nasjonal verdsettinggsstudie med en omfattende datainnsamling blant bedrifter innenfor alle varegrupper. Resultatene viser at tidsverdien er høyest for fersk fisk og høyverdivarer og lavest for tømmer. Tidsverdiene er høyere enn de implisitte verdiene i den nasjonale godsmodellen (NGM) som brukes til å predikere transportløsninger for varestrømmeri Norge. Dette innebærer utfordringer dersom våre tidsverdier skal anvendes i kombinasjon med denne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger