Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2019

Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2019

Forfattere: Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Nina Hulleberg, Guri Natalie Jordbakke, Knut Veisten, Hanne Beate Sundfør, Marco Kouwenhoven
Rapportnr: 1762/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1445-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapporten uten vedleggene
Vedlegg A-I
Summary

Denne rapporten viser resultatene og dokumenterer analysene for verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer fra den nye norske verdsettingsstudien. Resultatene dekker alle transportmidler. I tillegg til reisetid om bord for en typisk reise har vi beregnet verdier for blant annet tid mellom avganger, reisetid til holdeplass, pålitelighet, reisetid i kø for bilreiser, reisetid i trengsel for kollektivreiser og reisetid på ulike typer infrastruktur for gående og syklende. Resultatene for verdsetting av trengsel er de første i sitt slag i Norge. Verdien av reisetid for en typisk reise ser ut til å ha økt over tid omtrent i takt med inntektsutviklingen i samfunnet, men sammenliknet med forrige studie har verdien økt mindre for bilreiser enn for kollektivreiser. Vi har også sett på hvilken effekt helt eller delvis selvkjørende biler kan ha på verdien av reisetid framover.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger