Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kommunale innkjøp: Et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk

Kommunale innkjøp: Et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk

Forfattere: Karin Fossheim, Guri Natalie Jordbakke, Marianne Knapskog
Rapportnr: 1847/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1791-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kommunale innkjøp blir i økende grad benyttet som et virkemiddel for å fremme bærekraftig bylogistikk. Gjennom sin markedsmakt som innkjøper kan kommunen etterspørre klima- og miljøvennlige varer og tjenester fra næringslivet. I tillegg kan de etterspørre innovative bylogistikkløsninger som er mer effektive enn de vi har i dag. Grønne anskaffelser kan øke etterspørselen etter lav- og nullutslippskjøretøy. Innovative anskaffelser kan åpne opp for nye, mer effektive samordnede leverings- og innkjøpsløsninger. Det finnes også et effektiviseringspotensial i intern samordning av innkjøp gjennom koordinerte bestillingsrutiner i norske kommuner. Oslo kommune har jobbet mye med lav- og nullutslippsteknologi, mens effektivisering ved samordning av leveranser og innkjøp er utprøvd i Ystad, Tomelilla og Simrishamn kommuner i Sverige.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger