Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering

Små godsbiler: Bruksområder, transportytelser og potensiale for elektrifisering

Forfattere: Christian S. Mjøsund, Guri Natalie Jordbakke, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1650/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2167-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder analyserer av grunnlagsdataene fra undersøkelsen «Transport med små godsbiler 2014/15» gjennomført av Statistisk sentralbyrå (2015). Dette inkluderer detaljert informasjon om transportytelser og bruksområder for varebiler og lastebiler med nyttelast under 3,5 tonn. Formålet har vært å få bedre innsikt i bruksmønstrene for små godsbiler og hvordan dette varierer med omfang av bykjøring, samt å undersøke hvordan dette påvirker drivstoffbruk og potensialer for elektrifisering av kjøretøyparken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger