Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtrafikanters verdsetting av universell utforming og komfort

Kollektivtrafikanters verdsetting av universell utforming og komfort

Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Nils Fearnley, Hanne Beate Sundfør, Nina Hulleberg, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 1757/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1307-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er svært mange kvaliteter ved kollektivtransporten som påvirker brukernes velferd. Noen brukere er villige til å betale ekstra, i billettkostnader eller tidsbruk, for å oppnå eller opprettholde høyere kvalitetsnivå på holdeplass-/stasjonsutforminger og på de kollektive transportmidlene. Mange tiltak for å styrke kollektivtransportens universelle utforming vil også bidra til å øke kvalitetsnivået for brukerne generelt. De fleste deltakerne i vår spørreundersøkelse vurderte holdeplassene/stasjonene de hadde brukt som relativt lett tilgjengelige, selv om de også ble vurdert å ligge relativt avsondret fra næringsaktivitet/boliger. Belysningen ble vurdert som til dels mangelfull, og det manglet gjennomgående informasjon om det omliggende området og fasiliteter som sykkelstativ. Nesten én av fem oppga særskilte behov ved reising med kollektivtransport. Brukerne oppga relativt høy betalingsvillighet for le og lys på holdeplassene/perrongene og godt fotfeste og lys på veiene/fortauene rundt. Vedlikehold og renhold, på holdeplassene/stasjonene og om bord, ble også relativt høyt verdsatt. Sitteplass og mobildekning om bord oppnådde også høye estimater, så vel som visuell informasjon om neste stopp, temperaturavpassing og luftregulering, samt sjåfører/førere med «myk» kjørestil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger