Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Tiltak for utslippsreduksjon fra transport av masser i Oslo. Vurderinger fra næringslivsaktører

Tiltak for utslippsreduksjon fra transport av masser i Oslo. Vurderinger fra næringslivsaktører

Forfattere: Ingrid Sundvor, Sidsel Ahlmann Jensen, Guri Natalie Jordbakke
Rapportnr: 1772/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2054-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å nå målene for utslippsreduksjon i Oslo er det ønske om flere tiltak og virkemidler rettet mot transport av masser. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune gjennomført en spørreundersøkelse og intervjuer med relevante næringslivsaktører for å få deres innspill om mulige tiltak for massetransport i Oslo. Aktørene er opptatt av miljøhensyn, men hadde delte meninger om hva som ville være den beste løsningen og hvilke tiltak som var mest aktuelle for bransjen. Aktørene som er involvert i massetransport i Oslo er en sammensatt gruppe og det delte synet på tiltak er muligens forklart med at enkelte tiltak som vil kunne være positivt for én aktør vil kunne være negativt for en annen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger