Du er her

Christian Steinsland

Siv.ing.
Stilling Forsker II
E-post cst@toi.no
Direkte telefon 47 91 74 50 69
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Transportmodeller
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger