Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ferjefri E39: Transport- og samfunnsøkonomiske beregninger

Ferjefri E39: Transport- og samfunnsøkonomiske beregninger

Forfattere: Anne Madslien, Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland
Rapportnr: 1761/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1444-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag fra Statens vegvesen har TØI gjort beregninger av transportmessige og samfunnsøkonomiske effekter av utbedret og ferjefri E39. Beregningene er gjort ved bruk av transportvirksomhetenes modellverktøy; NTM6 (for lange reiser), RTM (korte reiser) og NGM (godstransport). Utbedret og ferjefri E39 vil halvere reisetiden langs kysten fra Kristiansand til Trondheim. Beregningene er gjort uten bompenger, og det beregnes en betydelig trafikkvekst på fjordkryssingene der ferge erstattes av vegforbindelse. Det beregnes også en viss overføring av trafikk som i dag kjører via Østlandet til å kjøre langs Vestlandskysten. Grove samfunnsøkonomiske beregninger tyder på en netto nytte knyttet til prissatte konsekvenser ved full utbygging Bokn-Klett på -56 milliarder kroner, med netto nytte per budsjettkrone (NNB) på -0.3.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger