Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av metoder for å beregne trafikkavvikling og reisetider i byområder med købelastning i strategiske transportmodeller

Evaluation of methods for calculating traffic assignment and travel times in congested urban areas with strategic transport models

Forfattere: Stefan Flügel, Gunnar Flötteröd, Chi Kwan Kwong, Christian Steinsland
Rapportnr: 1358/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1574-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Rapporten vurderer metoder for trafikkavviklingsmodeller (statisk makroskopisk, dynamisk makroskopisk og dynamisk mikro/mesoskopisk) i strategiske transportmodeller. Vår evaluering av metoder for trafikkavvikling beskriver dynamiske meso- eller mikromodeller som mest egnet for alle (vurderte) analysehensikter i købelastede byområder. De største fordelene er knyttet til en realistisk modellering av kø og bredden i analysemuligheter (muligheten til å aggregere resultater på alle ønskelige måter). Disse modellene har imidlertid noen utfordringer/ulemper i praksis. De krever mer detaljerte inndata, er mer krevende med hensyn på implementering, kalibrering og bruk og stiller høyere krav (ekspertkunnskap) på brukersiden. Pga. stokastikken i dynamiske meso/mikro-modeller bør fordelinger av prediksjoner fra flere modellkjøringer sammenlignes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger