Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etablering av transportmodell for Oslofjordområdet basert på RTM Sør og Øst

Etablering av transportmodell for Oslofjordområdet basert på RTM Sør og Øst

Forfattere: Christian Steinsland
Rapportnr: 1035/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1003-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Oslofjordmodellen er en delområdemodell utskåret fra de regionale persontransportmodellene for region Øst og region Sør. Modellen har en geografisk utstrekning som grovt sett består av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. De seks kommunene i Buskerud som ligger lengst unna Oslofjorden, er utelatt fra modellen. Dette er kommunene Hol, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nes og Ål. Samtidig er de tre kommunene i Oppland som ligger nærmest Oslofjorden inkludert i modellen. Dette er kommunene Lunner, Gran og Jevnaker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger