Du er her

Rutevalg i Regional Transportmodell

Forfattere: Christian Steinsland, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 976/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0906-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ulike valg av metode for rutevalg og kapasitetsavhengig nettutlegging gir ikke de store utslagene i trafikkfordelingen i de regionale persontransportmodellene. Forskjellene mellom beste og nest beste reiserute er stort sett såpass signifikant at spredningseffekten ved bruk av rutevalgsalgoritmer som Dial og Burrell er forholdsvis liten. Samtidig modelleres det i liten grad trafikkvolumer som gir kapasitetsproblemer i vegnettet. Rapporten utgis kun elektronisk

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger