Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Ulykkesrisikoen til norskopererte godsskip i norske farvann

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Elise Caspersen, Inger Beate Hovi, Torkel Bjørnskau, Christian Steinsland
Rapportnr: 1333/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1060-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten gjengir resultatene av en studie som kartlegger trafikkarbeidet til norske og utenlandske aktører i godstransport på sjø i Norge, og sammenstiller dette med ulykkesdata for å beregne og sammenlikne ulykkesrisikoen til grupper av norskopererte skip. Resultatene viser at skip som seiler under norsk flagg (NIS/NOR) har omtrent tre ganger høyere risiko for rapporterte skipsulykker av alle skadeomfang enn skip med utenlandske flagg med norsk operatør. Vi finner ikke statistisk signifikant forskjell mellom gruppene for skipsulykker med alvorlig skadeomfang. En sentral hypotese som vi skulle undersøke er hvorvidt utenlandske aktører har høyere ulykkesrisiko enn norske aktører. Datagrunnlaget har ikke vært godt nok til å gi svar på dette spørsmålet. De utenlandske skipene som vi sammenlikner med er norskopererte, selv om de seiler under utenlandsk flagg med utenlandsk mannskap.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger