Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager. Systemdokumentasjon og brukerveiledning.

Nasjonal persontransportmodell i Cube Voyager. Systemdokumentasjon og brukerveiledning.

Forfattere: Christian Steinsland, Anne Madslien
Rapportnr: 1049/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1031-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten inneholder prosjektdokumentasjon og brukerveiledning knyttet til implementeringen og bruk av den nasjonale persontransportmodellen for lange reiser over 100 km i transportmodellverktøyet Cube Voyager. Den nasjonale persontransportmodellen ble opprinnelig utviklet for bruk av transportmodellverktøyet Emme. Denne modellutviklingen startet rundt 1990. Blant annet fordi Cube Voyager i dag er det mest utbredte transportmodellverktøyet i Norge, og de regionale persontransportmodellene er implementert i Cube Voyager, ønsket oppdragsgiver å få implementert den nasjonale persontransportmodellen i samme rammeverk for å redusere brukerterskel for transportmodellering og sikre god integrasjon mellom nasjonal modell og regionale modeller. Den nye versjonen av den nasjonale persontransportmodellen i Cube Voyager gir resultater som på aggregert nivå samsvarer godt med resultatene man oppnår ved kjøring av den opprinnelige versjonen av den nasjonale persontransportmodellen implementert i Emme/2.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger