Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsmodell for lastebiltransport. Eksempelberegninger for 11 strekninger

Kostnadsmodell for lastebiltransport. Eksempelberegninger for 11 strekninger

Forfattere: Christian Steinsland
Rapportnr: 932/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0834-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Denne rapporten oppsummerer beregninger av transportkostnader med avansert kostnadsmodell for lastebiltransport. Resultatene er fremkommet ved modellberegninger i Logistikkmodulens transportnettverk og data fra NVDB. Kostnadsmodellen er utarbeidet av SITMA AS ved Stein Erik Grønland. I tillegg til generaliserte kostnader for tid, distanse og direkte utlegg, tar kostnadsfunksjonen også høyde for endringer i kostnader som følge av luftmotstand, stigning og fall i vegnettet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger