Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport- og kraftsektorene

Elektriske biler og den gjensidige påvirkningen mellom transport- og kraftsektorene

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Sverre A.C. Kittelsen, Christian Steinsland, Finn Roar Aune, Eric Nævdal
Rapportnr: 1803/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2324-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Ved sambruk av spesialiserte modeller for energi og transport har vi analysert en rekke scenarioer (inkludert stresstesting) for hvordan disse markedene vil påvirke hverandre i 2030. Vi finner at det norske kraftmarkedet som helhet er i hovedsak er robust overfor de utfordringene som norsk elbillading av elbiler i Norge innebærer. Kraftprisen påvirker heller ikke transportetterspørselen nevneverdig, da strømmen er en liten del av kostnadene ved å eie eller drive og bruke en elbil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger