Du er her

Markedsmakt i bylogistikkmarkedet

Forfattere: Guri Natalie Jordbakke, Knut Johannes Liland Hartveit, Askill Harkjerr Halse
Rapportnr: 1836/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2369-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ved bruk av data om virksomheter innen godstransport på vei, spedisjon og nasjonal postvirksomhet undersøker vi om det eksisterer markedsmakt hos tilbyderne av transport i by. Et marked med markedsmakt, det vil graden av mangelfull konkurranse, vil kunne gi en tilpasning med en mindre effektiv tilpasning der en produserer på et lavere nivå. I tillegg vil markedsformen også avgjøre hvordan markedet reagerer på eventuelle tiltak og reguleringer som føres. Vi etablerer et sett med vurderingskriterier basert på teori knyttet til markedsformer, der fire varesegmenter, eller delmarkeder, vurderes ut ifra disse. Vi finner at det eksisterer noe form for markedsmakt i bylogistikkmarkedet, og at dette varierer over ulike segmenter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger