Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fremskrivninger for godstransport i Norge, 2016-2050

Fremskrivninger for godstransport i Norge, 2016-2050

Forfattere: Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen, Guri Natalie Jordbakke, Anne Madslien
Rapportnr: 1555/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1882-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Foreliggende framskriving av godstransport i Norge er utarbeidet til Samferdselsdepartementets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Framskrivingene er oppdatert fra det som ble lagt til grunn for transportetatens arbeid med planforslaget, og er basert på SSBs befolkningsframskrivinger fra sommeren 2016 og makroøkonomiske vekstbaner fra Perspektivmeldingen 2017 utarbeidet av Finansdepartementet med den makroøkonomiske modellen DEMEC. Vekstbanene er regionalisert vha likevektsmodellen PINGO og transportmiddelfordeling er beregnet vha Nasjonal godsmodell.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger