Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

På oppdrag - Rumenske og bulgarske langtransportsjåfører i Norge

Forfattere: Kåre H. Skollerud, Guri Natalie Jordbakke, Tor-Olav Nævestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen
Rapportnr: 1779/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2298-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse om lønns- og arbeidsforhold blant sjåfører av rumensk- og bulgarsk-registrerte lastebiler. Sjåførene ble rekruttert på rasteplasser rundt Oslo og intervjuene ble gjennomført med rumensk- og bulgarskspråklige intervjuere fra februar, til og med juni 2018. Spørreundersøkelsen har blitt gjennomført etter modell fra en undersøkelse blant de samme kategoriene langtransportsjåfører som ble gjennomført i Danmark i 2015. Dette gjelder både utforming av spørreskjema og denne rapporteringen av resultater. 260 sjåfører ble intervjuet og den dominerende delen var rumenske (68 prosent). Bulgarere utgjorde 23 prosent mens resten enten var Makedonske eller hadde både makedonsk og bulgarsk pass. I tillegg til resultatene fra spørreundersøkelsen inneholder rapporten et kapittel om vinterkjøring og sikkerhet og et kapittel som benytter offisiell statistikk til å se på utviklingen for rumenske og bulgarsk transport over grensen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger