Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport

Helseeffekter av Ruter aldersvennlig transport

Forfattere: Susanne Nordbakke, Ross Owen Phillips, Kåre H. Skollerud, Vibeke Milch Uhlving
Rapportnr: 1810/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2333-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ruter aldersvennlig transport (RAT), også kalt «Rosa buss», er en dør-til-dør bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunkt. RAT er tilgjengelig for kunder 67 år og oppover, men retter seg spesielt mot de i den aldersgruppen som har utfordringer med å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet. Studien viser at brukere har større problemer med å bruke det ordinære kollektivtilbudet og har flere fysiske problemer som begrenser deres mulighet til å reise enn de som ikke bruker tilbudet. I tillegg viser studien at RAT bidrar til bedre livskvalitet på flere måter, ifølge brukerne selv. De blir mer selvstendige og kan klare seg selv i hverdagen, de kan leve mer aktive og sosiale liv, de får bedre helse, og de opplever mer trygghet på reisen sammenliknet med bruk av ordinær kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger