Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva er trøtthet og hvordan påvirker det sikkerhetskritisk atferd under framføring av transportmidler?

What is fatigue and how does it affect the safety performance of human transport operators?

Forfattere: Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1351/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1562-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Prioriteringen av trøtthet som en risikofaktor i transport er avhengig av en delt forståelse om trøtthet, om hvordan det bør måles, og om hvordan det påvirker sikkerhet. En felles forståelse kunne oppnås ved å anerkjenne trøtthet som et bredt begrep med ulike dimensjoner som bør måles, og som sammen beskriver erfaringsmessige aspekter, fysiologiske aspekter, og prestasjon. En slik tilnærming ville klargjøre aspekter av trøtthet som ulike studier ikke tar hensyn til. Det er også behov for økt overveielse av trøtthets langsiktige effekter hos menneskelige operatører. For å forstå hvordan trøtthet påvirker prestasjon, må vi ta hensyn til interaksjonene mellom søvn, døgnrytme, «time-on-task» i sammenheng med faktorer som beskriver ulike aspekter av livet, både innenfor og utenfor arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger