Du er her

Samspill i Sørkedalsveien - 6 år etter

Forfattere: Ross Owen Phillips, Torkel Bjørnskau, Rolf Hagman
Rapportnr: 934/2007
ISBN: 978-82-480-0837-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0838-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Registreringer av vikesituasjoner og konflikter mellom bilister og syklister i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen ble gjennomført høsten 2007. Registreringene ble gjort på samme måte som i 1997 og 2001 for å undersøke endringer i konflikt- og vikemønster. Resultatene viser at konfliktandelen er ytterligere redusert fra 2001, og dermed at trafikantene lærer av erfaring. Resultatene viser imidlertid også at reduksjonen i konfliktandel varierer mellom situasjoner, noe som tyder på at trafikantene ikke fullt ut klarer å lære å håndtere situasjoner som innebærer stor kognitiv belastning. Vikemønsteret viser at bilistene som regel viker, men at dette også varierer mellom situasjoner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger