Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører: en sosioteknisk tilnærming

Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører: en sosioteknisk tilnærming

Forfattere: Siri Hegna Berge, Ross Owen Phillips
Rapportnr: 1661/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2180-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mobilbruk og distraksjon ved kjøring øker risiko for trafikkulykke. Det indikeres at mobilbruk blant bussjåfører er et økende problem. Denne undersøkelsen tar for seg omfanget av og årsakene til mobilbruk blant bussjåfører i to fylker i Norge. Mobilbruk ble undersøkt gjennom en spørreundersøkelse og i intervjuer. I underkant av 20 prosent av bussjåførene bruker tidvis mobiltelefon under kjøring av buss, selv om dette motstrider selskapets retningslinjer. Gjennom en sosioteknisk analyse, ble samspillet mellom fire systemfaktorer identifisert som bidragsytere til bruk av mobil ved kjøring: (1) Teknologi i samfunnet, (2) bussjåførers kultur, (3) mål i konflikt, og (4) manglende tro på konsekvenser. For å redusere mobilbruk under kjøring av buss, må klare og konsekvente prosedyrer blir utviklet, gjerne i prosess som involverer bussjåførene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger